Ο κ. shane TS

January 6, 2021

Αυτή τη στιγμή, η Κίνα έχει αρχίσει να εισάγει την εποχή 5G, και τις επίσημα άδειες 5G στις 6 Ιουνίου 2019, χαρακτηρίζοντας ότι η Κίνα έχει εισαγάγει το πρώτο έτος του εμπορικού 5G. Με τη γρήγορη ανάπτυξη.

Αυτή τη στιγμή, η Κίνα έχει αρχίσει να εισάγει την εποχή 5G, και τις επίσημα άδειες 5G στις 6 Ιουνίου 2019, χαρακτηρίζοντας ότι η Κίνα έχει εισαγάγει το πρώτο έτος του εμπορικού 5G. Με τη γρήγορη ανάπτυξη.

Αυτή τη στιγμή, η Κίνα έχει αρχίσει να εισάγει την εποχή 5G, και τις επίσημα άδειες 5G στις 6 Ιουνίου 2019, χαρακτηρίζοντας ότι η Κίνα έχει εισαγάγει το πρώτο έτος του εμπορικού 5G. Με τη γρήγορη ανάπτυξη.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο κ. shane TS  0